Панорама

Особа звернулася до Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого з інформаційним запитом, у якому просила надати копію штатного розпису бібліотеки та копії наказів, якими внесено зміни до порядку роботи установи й обслуговування користувачів. Бібліотека відмовила заявнику в наданні вказаних документів, зазначивши, що предмет його запиту не можна віднести до публічної інформації.

Вважаючи такі дії розпорядника інформації протиправними, позивач звернувся до суду з вимогою визнати протиправною бездіяльність бібліотеки й зобов’язати її надати запитувану інформацію. Окружний адміністративний суд позов задовольнив, натомість суд апеляційної інстанції скасував відповідну постанову й закрив провадження в адміністративній справі, керуючись тим, що бібліотека не є суб’єктом владних повноважень. Водночас відповідач – розпорядник публічної інформації про використання бюджетних коштів. Однак, зважаючи на те, що інформація, про надання якої ідеться в запиті позивача, не стосується використання бібліотекою бюджетних коштів, вона не є публічною.

Апеляційний суд вирішив, що спірні правовідносини не є публічно-правовими, а тому справа підлягає розгляду за правилами цивільного судочинства. Такий висновок Велика палата Верховного суду визнала помилковим з огляду на таке:

– зі змісту запиту вбачається, що підставою для звернення стало розміщене в приміщенні бібліотеки оголошення про зміну режиму обслуговування користувачів через гостру необхідність економії коштів на оплату енергоносіїв і комунальних послуг;

– отже, звернення позивача безпосередньо пов’язане з використанням відповідачем бюджетних коштів;

– при цьому суд зауважив, що запитуваний позивачем штатний розпис бібліотеки – це документ, що застосовується в процесі виконання бюджету.

Виходячи з наведеного, Велика палата Верховного суду дійшла висновку, що в справі наявний спір між фізичною особою і розпорядником публічної інформації щодо оскарження дій (бездіяльності) в частині доступу до публічної інформації, а тому в силу прямого припису процесуального закону цей спір підпадає під юрисдикцію адміністративних судів

Top