Панорама

Чи можна надавати працiвникам, якi працюють за сумiсництвом, додаткову відпустку за ненормований робочий день? Пояснюють спеціалісти Державної служби України з питань праці.

Пiдприємство, установа, органiзацiя самостiйно в колективному договорi визначає перелiк професiй i посад, на яких може застосовуватися ненормований робочий день, та встановлює тривалiсть щорiчної додаткової вiдпустки за ненормований робочий день із кожного виду робiт, професiй, посад, ураховуючи перiодичнiсть виконання робiт понад установлену тривалiсть робочого часу, коло обов’язкiв та обсяг виконаних робiт.

Додаткова вiдпустка працiвникам із ненормованим робочим днем надається як компенсацiя за виконаний обсяг робiт, ступiнь напруженостi, складнiсть i самостiйнiсть у роботi, потребу перiодично виконувати службовi завдання понад установлену тривалiсть робочого часу. Тож однiєю з основних умов для встановлення працiвниковi ненормованого робочого дня є перiодичнiсть виконання роботи понад установлену тривалiсть робочого часу. Як компенсацiя за роботу на умовах ненормованого робочого дня працiвниковi надається додаткова оплачувана вiдпустка тривалiстю до семи календарних днiв.  

Застосовувати ненормований робочий день для працiвникiв, зайнятих на роботi з неповним робочим днем, не рекомендується.  Сумiсництво визначається як виконання працiвником, крiм основної, iншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вiльний вiд основної роботи час на тому самому чи iншому пiдприємствi, в установi, органiзацiї чи в громадянина за наймом. Тобто працiвник не може виконувати в один i той самий час (наприклад, від 8.00 до 15.00) роботу як за основним мiсцем роботи, так i за сумiсництвом. Якщо у зв’язку зi специфiкою роботи працiвник може перiодично виконувати основну роботу поза межами робочого часу, а потiм виконувати роботу за сумiсництвом, йому може бути встановлено ненормований робочий день i вiдповiдно щорiчну додаткову вiдпустку на умовах, визначених у колективному договорi

Top