Панорама

У Державній фіскальній службі пояснили, чим відрізняється запит на отримання інформації від звернення громадян.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що є у його володінні (ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»). Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги (ст. 3 Закону України «Про звернення громадян»).

Відтак вони відрізняються між собою, у першу чергу, змістом: запит – прохання надати інформацію, звернення – прохання вчинити певні дії, викладені в пропозиціях, заявах чи скаргах. Варто також мати на увазі, що запит на інформацію подається з метою реалізації конституційного права на отримання інформації, передбаченого ст. 34 Конституції України і детально врегульованого Законом України «Про доступ до публічної інформації». А звернення подається з метою реалізації низки конституційних прав: за допомогою пропозицій громадяни можуть реалізовувати не тільки право на звернення до органів державної влади й місцевого самоврядування, але й право брати участь в управлінні державними справами.

Із заявами звертаються щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів і скаргою про їх порушення.

І основною відмінністю, що має практичне значення, є строк надання відповіді. На запити – 5 робочих днів, на звернення – 30 календарних днів

Top