Панорама

Середньомісячна  заробітна плата штатних працівників  в травні цього  року – 8097 грн.  Це в 1,9 раза вище мінімальної заробітної плати (4173 грн), ніж рік тому.

Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) порівняно з травнем 2018 року зросла на 5,8%.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів (16 766 грн), виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (14 508 грн), державного управління й  оборони; обов’язкового соціального страхування (11 311 грн), фінансової та страхової діяльності (10 948 грн), сільського господарства (10 255 грн).

Найменшою була заробітна плата працівників, зайнятих у сфері творчості, мистецтва та розваг, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, у тимчасовому розміщуванні й організації харчування. 

Про це повідомили у  Головному управлінні статистики 

Top