Панорама

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України здійснило оцінку результативності реалізації державної регіональної політики у 2017 році за 25 показниками, що характеризують ситуацію за 6 напрямами в різних сферах соціально-економічного розвитку регіонів.

Чернігівщина найкращий результат  має за напрямом «Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця» – 2 місце, область піднялась на 11 позицій порівняно з 2016 роком.

1 місце Чернігівщина посіла за показником зростання обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), залучених в економіку, до початку року – на 78% (по Україні – на 4,3%). Капітальні інвестиції зросли на 34,8% (по Україні – на 22,1%), що забезпечило 6 місце.

9 позицію маємо за обсягом прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком з початку інвестування – 422 дол. США, по Україні – 925 дол. США.

У сфері «Економічна ефективність» Чернігівщина зайняла 10 місце, піднявшись на 7 щаблів (2016 рік – 17 місце).

1 місце область посіла за обсягом виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одну особу сільського населення  – 30076 гривень, по Україні – 18963 гривні.

За напрямом «Відновлювана енергетика та енергоефективність» регіон зайняв 14 місце, втративши  порівняно з 2016 роком 1 позицію.

За напрямом «Ефективність ринку праці» Чернігівщина на 17 місці, порівняно з 2016 роком піднялась на 2 щаблі (з 19 місця).

9 місце область має за показником «Сума заборгованості з виплати заробітної плати у % до фонду оплати праці» – 0,8%, тоді як у середньому по Україні 3,4 %.

За рівнем зайнятості населення у віці 15-70 років (за Методологією Міжнародної організації праці) регіон знаходиться на 11-13 місці (56,3%, як і по Україні).

За індексом реальної зарплати область на 15 позиції (122%, по Україні – 119,1%).

За напрямом «Розвиток інфраструктури» за 2017 рік Чернігівщина додала 3 позиції і знаходиться на 20 сходинці.

11 місце область посідає за зростанням обсягу прийнятого в експлуатацію житла на 20,6% (по Україні – на 9%).

Разом з тим, 16-ті позиції займаємо за показниками «Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення» (1256,1 м2, по Україні – 2411,9 м2) та «Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного транспорту» (3807,4 тис. тонн/км на 1000 осіб населення, по Україні – 5341,6 тис. тонн/км).  

І, зрештою, за напрямом «Фінансова самодостатність» область посіла 23 місце, втративши 12 позицій порівняно з 2016 роком

Top