Панорама

В УКРАЇНІ НАЛІЧУЄТЬСЯ 366 ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД, ЯКІ В 2017 РОЦІ ПЕРЕЙШЛИ НА ПРЯМІ МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ З ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ. НА ЧЕРНІГІВЩИНІ НА ТОЙ ЧАС ФУНКЦІОНУВАЛО 16 ОТГ. У РЕЙТИНГУ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЗА ПІДСУМКАМИ МИНУЛОГО РОКУ, ЯКИЙ ПРОВОДИВСЯ ЕКСПЕРТАМИ ГРУПИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФІСУ РЕФОРМ ПРИ МІНРЕГІОНІ, СІМ ГРОМАД ЧЕРНІГІВЩИНИ – У ПЕРШІЙ СОТНІ, А ЗА ДВОМА КРИТЕРІЯМИ – ТРИ ГРОМАДИ СЕРЕД ЛІДЕРІВ.

Як зазначили експерти групи фінансового моніторингу, дослідження фінансової спроможності громад проводилося за чотирма критеріями, які характеризують фінансові аспекти діяльності об’єднаних територіальних громад.

А саме:

– власні доходи на 1 мешканця (співвідношення обсягу власних доходів до кількості мешканців відповідної ОТГ);

– рівень дотаційності бюджетів (співвідношення обсягу базової чи реверсної дотації до загальної суми доходів ОТГ без урахування субвенцій із державного бюджету);

– питома вага видатків на утримання апарату управління у власних ресурсах ОТГ (питома вага видатків на утримання апарату управління органів місцевого самоврядування в сумі доходів загального фонду без трансфертів);

– капітальні видатки на 1 мешканця (співвідношення видатків розвитку до кількості мешканців відповідної ОТГ).

Серед громад Чернігівської області найбільше власних доходів на одного мешканця мають Гончарівська – 6642,5 грн, Деснянська – 5204,9 грн, Вертіївська – 4984,2 грн, четверте й п’яте місця займають Корюківська і Парафіївська ОТГ – 4173,9 грн та 4036,8 грн відповідно.

Найбільше капітальних видатків на одного мешканця в 2017 році мали Вертіївська громада – 3394,5 грн, Кіптівська – 2808,3 грн та Макіївська – 2529,6 грн.

Яніна Казюк, координатор із фінансової децентралізації групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні, переконана, що саме від зусиль органів місцевого самоврядування та ухвалення якісних управлінських рішень залежить успішний розвиток громади, ефективна мобілізація власних ресурсів, використання резервів і залучення додаткових ресурсів, раціональне та ефективне використання бюджетних коштів.

Цікавим критерієм є відсоток витрат на утримання апарату управління. У середньому в громадах Чернігівщини цей показник дорівнює 19,73%. Тобто менше п’ятої частини власних доходів ОТГ витрачає на забезпечення управління громадою.

Найменше витрачали грошей на утримання апарату Гончарівська ОТГ (8,7% від загального бюджету) і Корюківська – 9,8%. Третя за цим показником Батуринська – 15,6%. За цим критерієм Гончарівська й Корюківська громади займають п’яте і десяте місця в загальноукраїнському рейтингу.

Найбільше грошей у 2017 році на утримання апарату витратили Макіївська та Кіптівська громади – 41,2% та 35,1% відповідно.

Олександр Мельник, радник із питань місцевих фінансів Чернігівського центру розвитку місцевого самоврядування, зазначив: «Відносний рівень витрат на утримання апарату в об’єднаних громадах практично вдвічі менший, ніж у необ’єднаних сільських і селищних радах. Це говорить про те, що більшість коштів рад на територіях, яких не торкнулася децентралізація, іде на проїдання. За таких умов годі сподіватися на збільшення капітальних видатків і фондів розвитку, оскільки за свої кошти жителі просто годують голову та його апарат. Чи заробляє голова ці кошти – питання до громади. А те, що в об’єднаних громадах рівень утримання на порядок нижчий, – це доведений факт».

Три громади Чернігівщини за фінансовими результатами 2017 року повертають гроші до державного бюджету (реверсна дотація).

Це Гончарівська, Деснянська й Корюківська. Гончарівська за цим показником (-25,8%) у 2017 році посіла перше місце серед громад України, а Деснянська (-13,8%) – шосте місце у всеукраїнському рейтингу.

«Щоб меншим було вилучення грошей у Гончарівській і Деснянській ОТГ, їм потрібно працювати над приєднанням сусідніх населених пунктів. Це той випадок, коли приєднання біднішого родича до багатого робить біднішого багатшим, а багатого – ще заможнішим», – вважає Олександр Мельник.

Нагадаємо, що в Чернігівській області функціонують 37 об’єднаних територіальних громад, які з 1 січня 2018 року перейшли на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом України

Top