Панорама

АКТУАЛЬНИМ НИНІ Є ПИТАННЯ, ЯК ЗНЯТИ З РЕЄСТРАЦІЇ ОСОБУ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНА В ЖИТЛОВОМУ ПРИМІЩЕННІ (БУДИНКУ ЧИ КВАРТИРІ), ВЛАСНИКОМ ЯКОГО ВИ Є? ІСНУЮТЬ ДВА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЦЬОГО ПИТАННЯ.

ПОЗАСУДОВИЙ СПОСІБ

Найлегший і найшвидший шлях – за добровільною згодою особи на зняття її з реєстрації місця проживання у вашому житловому приміщенні. У такому разі особа повинна подати заяву до виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради за місцезнаходженням житлового приміщення, або до центру надання адміністративних послуг за місцезнаходженням житлового приміщення, у якому зареєстрована особа.

Якщо особа не може самостійно подати заяву, від її імені такі дії може здійснити представник за довіреністю. Орган реєстрації ухвалює рішення в день подання документів і вносить відомості в паспорт (або інший документ, який посвідчує особу громадянина). За заявою особи зняття з реєстрації може бути здійснено одночасно з реєстрацією нового місця проживання. У такому випадку особі необхідно звернутися до органу реєстрації за місцезнаходженням житлового приміщення, у якому особа бажає зареєструватися. Адміністративний збір сплачується за одну послугу (а не окремо за зняття з реєстрації місця проживання та реєстрацію місця проживання в іншому житловому приміщенні).

Якщо особа, яка не є членом сім’ї власника, не погоджується на добровільне зняття з реєстрації місця проживання, ви як власник житлового приміщення можете звернутися до вищезазначених органів із заявою та документами, які підтверджують, що саме ви є власником житлового приміщення (свідоцтво про право власності на нерухоме майно, інформаційна довідка та ін.). Документи, які підтверджують ваше право власності на житлове приміщення, є підставою для зняття особи з реєстрації місця проживання. Слід пам’ятати, що особа, яку без її згоди було знято з реєстрації місця проживання, може звернутися до суду. Отож позасудовий порядок зняття з реєстрації місця проживання не забезпечує 100-відсоткову гарантію зняття особи з реєстрації.

СУДОВИЙ СПОСІБ

Можливість позбавлення особи права на користування житловим приміщенням і зняття з реєстрації в судовому порядку залежить від того, чи належить така особа до членів сім’ї власника житлового приміщення.

Ситуація 1.

Особа, яку власник майна бажає позбавити права користування житловим приміщенням (зняти з реєстрації), є членом його сім’ї. Відповідно до норм Житлового кодексу України, до членів сім’ї власника житлового приміщення належать:

1. Чоловік або дружина власника, їхні діти й батьки.

2. Членами сім’ї власника житлового приміщення може бути визнано й інших осіб, якщо вони постійно проживають разом із власником і ведуть спільне господарство.

Таку особу може бути позбавлено права на користування житловим приміщенням у випадку, коли вона не проживає в цьому житловому приміщенні без поважних причин понад один рік, якщо інше не встановлено домовленістю з власником житлового приміщення. У такому разі власник житлового приміщення після спливу 1 року (якщо житлове приміщення перебуває у приватній власності) або 6 місяців (якщо житлове приміщення в комунальній чи державній власності) з моменту припинення проживання члена його сім’ї в цьому житловому приміщенні має право звернутися до суду з позовом про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням, і зняття її з реєстрації.

Однак суд у кожному випадку встановлює наявність або відсутність поважності причин припинення користування приміщенням особи, яка не проживала в житловому приміщенні понад установлений строк.

Ситуація 2.

Особа, яку власник житла бажає позбавити права на користування житловим приміщенням, не є членом його сім’ї. У такому разі власник житлового приміщення в будь-який час може звернутися до суду з позовом про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням, і зняття її з реєстрації.

Таке правило висловлене в правовій позиції Судової палати в цивільних справах Верховного суду України у справі № 6-709цс16.

Зазначена позиція Верховного суду України сформувалася внаслідок розгляду заяви власника квартири про неоднакове застосування судами норм матеріального права. Після набрання судовим рішенням законної сили власнику житлового приміщення необхідно звернутися з рішенням суду і заявою про зняття з реєстрації місця проживання особи до органів реєстрації: до виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради за місцезнаходженням житлового приміщення, або до центру надання адміністративних послуг за місцезнаходженням житлового приміщення, у якому зареєстрована особа

Top