Панорама

Об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є також і нежитлова нерухомість, у тому числі його частка, фізичних та юридичних осіб, у тому числі нерезидентів, які є власниками таких об’єктів.

На прохання наших читачів надаємо консультацію від порталу юридичних новин «Українське право».

Підпунктом 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України визначені об’єкти нежитлової нерухомості, які не оподатковуються податком на нерухоме майно, а саме:

1) об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (у їхній спільній власності);

2) об’єкти нежитлової нерухомості, розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, у тому числі їхні частки;

3) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого й середнього бізнесу, що діють у малих архітектурних формах та на ринках;

4) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

5) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо в сільськогосподарській діяльності; з) об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їхніх підприємств;

6) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

7) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг; 8) об’єкти нежитлової нерухомості державних і комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення й відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів і закладів оздоровлення та відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ і організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів із дня виключення, а податок сплачується, починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

9) об’єкти нежитлової нерухомості державних і комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів із розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків і відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ і організацій. У разі виключення таких установ і організацій з Реєстру неприбуткових установ і організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів із дня виключення, а податок сплачується, починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ і організацій;

10) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України

Top