Панорама

Чернігівський обласний лабораторний центр та його територіальні відділи у 2017-2018 році проводили моніторингові дослідження якості питної води.

Водозабезпечення населення області здійснюється комунальними, відомчими, сільськими та локальними водопроводами.

У порівнянні з минулими роками якість води централізованого водопостачання в області дещо погіршилась.

За І півріччя 2018 року проведено дослідження 518 зразків води централізованого водопостачання на мікробіологічні показники, з них 25 не відповідали вимогам, що складає 4,8 %. Досліджено 477 зразків води  на санітарно-хімічні показники, з них не відповідали гігієнічним вимогам 45, що складає 9,4%.

Проведено дослідження 257 зразків води джерел децентралізованого водопостачання на мікробіологічні показники, не відповідали вимогам 80, що складає 31,1 %. Дослідили 669 зразків на санітарно-хімічні показники. Не відповідали  вимогам – 229, що складає 34,2 % (в основному за рахунок нітратів, що свідчить про застаріле органічне забруднення четвертинного водоносного горизонту, який використовується шахтними та трубчатими колодязями; при цьому вміст нітритів у колодязній воді знаходиться значно нижче нормативного показника, що свідчить про відсутність свіжого органічного забруднення децентралізованих систем водопостачання). Вода джерел децентралізованого водопостачання з високим вмістом нітратів є одним з провідних об’єктів довкілля, з якими пов’язана значна частина ризиків для здоров’я, зокрема захворюваність дітей до 1 року на метгемоглобінемію.

Спалахів інфекційних захворювань, пов’язаних з водним фактором передачі, в області не зареєстровано

Top